Åstorp Jujitsu

Träning


Utvecklas med ossBarn


I barngruppen tränar vi kondition, koordination, balans och mjukt självförsvar tillsammans med lektillfällen. Det ska vara kul att lära och nära till lek. Vi har en åldersgräns på 7 år, eller det året som man fyller sju.


Ungdom & Vuxna


I vuxengruppen tränas självförsvar som innefattar JuJitsuns alla moment: fällningsteknik, kast, sparkar, slag och fasthållningar. I träningen tillkommer automatiskt kondition, styrketräning och smidighet.


BÄLTEN


Budo använder bälten för att mäta graden av kunskap inom den egna stilen. Bältesfärger inom en budostil kan inte jämföras med bältesfärger i andra budostilar. Dvs har man grönt bälte i Karate så betyder detta inte att man har grönt bälte i Ju-jitsu. Åstorps jujitsuklubb använder två graderings system, Kyusystemet och Monsystemet. Vuxna graderas inom Kyusystemet och barn graderas inom Monsystemet. Utövare inom båda graderingssystemen börjar med vitt bälte.


VUXENBÄLTEN

Kyu

6 Kyu

Vitt

5 Kyu

Gult

4 Kyu

Orange

3 Kyu

Grönt

2 Kyu

Blått

1 Kyu

Brunt

1 Dan

Svart

BARNBÄLTEN

Mon

6 Mon

Vitt

5 Mon

Gult

4 Mon

Orange

3 Mon

Grönt

2 Mon

Blått

1 Mon

BruntHISTORIA


Ju-jitsu även Ju-jutsu är en kampsport som tillhör den japanska kampsportsfamiljen budo. Ju översätts som mjuk och följsam, medan jutsu betyder metod eller teknik. Namnet syftar till konsten att besegra en motståndare med så lite fysisk styrka som möjligt.


Ju-jitsun utvecklades och utövades framförallt av de japanska samurajerna för att avväpna och bekämpa en motståndare utan att använda vapen. Grundtanken var då, liksom nu, att använda motståndarens egna kraft i en attack. Istället för att bemöta exempelvis ett hårt slag följer en Ju-jitsu utövare med i slaget, samtidigt som slaget missar sitt mål fås motståndaren ur balans.


Åstorps Ju-jitsuklubb grundades i början av 1990-talet på Haganässkolan, men fick efter en termin flytta till brottarlokalen på Bangatan. Efter ytterligare en kort tid blev det flytt igen till Fritiden (gamla badhushallen) där träningen bedrivs idag med ett stort antal tränande barn och vuxna.


Källa för bild och text: Wikipedia